2 minus 1 veje i Klejtrup og Bjerring

Som forsøg etableres 2 minus 1 vej på Bjerring Byvej i Bjerring og på Søvej i Klejtrup.

En 2 minus 1 vej har visuelt kun ét kørespor, der benyttes af trafikanter i begge retninger. 


Kantbanerne

Køresporet er i begge sider afgrænset af brede kantbaner, der er afmærket med punkterede brede kantlinjer.
De brede kantbaner fungerer både som vigeareal, når modkørende biler skal passere hinanden, og som færdselsareal for bløde trafikanter. 

Tryghed og lavere hastighed 

Formålet med tiltaget er at nedbringe hastigheden og øge trygheden for de bløde trafikanter (cyklister og fodgængere).

  

Der vil blive opsat vejkantplakater på strækningerne, der viser, hvordan man skal køre på en 2 minus 1 vej.

Vejdirektoratet har lavet en film, der viser, hvordan man skal køre på en 2 minus 1 vej.

 

Trafikplaner  

Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan 2013-2020 angiver en række tiltag, der kan forbedre trafiksikkerheden, herunder etablering af 2 minus 1 veje.

2 minus 1 veje er også medtaget i Trafikplanen for Viborg Kommune, der blev vedtaget af Byrådet i december 2017.

Film om 2 minus 1 vej

Du er ved at afspille en video på YouTube. Det vil placere en cookie på din computer/telefon/tablet.

Sidst opdateret: 09.05.2019