Idéskitser for Hjultorvet

Hjultorv

Hjultorvet er det centrale torv i Viborgs gågademiljø, der hyppigt danner ramme om koncerter og andre events i bymidten. Torvet er skrånende og anlagt med enkelte plane ’terrasser’.

Der er i 2017 udarbejdet nedenstående idéskitser til, hvordan Hjultorvet kan fornyes. Idéskitserne har afsæt i at torvet også fremadrettet skal give plads til uformelt ophold, udeservering og arrangementer og at designet med fordel kan være enkelt, så det ikke tager fokus fra den smukke historiske ramme.

Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat midler til at realisere projektet.

 

Sidst opdateret: 29.04.2020