Forsøg med censorstyret gadelys

Viborg Kommune udfører et forsøg med censorstyret gadelys på Hermanshøj og Bøssemagervej.

Med LED lys og bevægelsessensorer vil Viborg Kommune spare 80-90 % af energiforbruget til gadebelysning.

I april 2015 færdiggjorde Viborg Kommune to pilotprojekter for gadebelysning på villavejen Hermanshøj og Bøssemagervej, som ligger i et erhvervsområde. På begge strækninger er der nu monteret LED-armaturer med bevægelsessensorer, der aktiverer gadelyset i lygtetændingstiden. Det svenske firma Prima Light AB har leveret armaturerne.

Som udgangspunkt står gadelysene standby og forbruger kun et minimum af strøm. Når en sensor i armaturet registrerer en bevægelse, tændes lyset i den pågældende gadelygte og de nærmeste gadelygter samtidig. Lamperne forbliver tændt i nogle minutter, inden de igen slår over på standby. Man vil derfor opleve, at der hele tiden er tilstrækkelig gadebelysning, hvor man færdes. ”Tidligere slukkede vi hver anden gadelygte for at spare strøm. Det gav en masse mørke pletter, som forringede borgernes sikkerhed. De nye bevægelsesstyrede LED-lamper er designet til, at lyset hele tiden kan skrues op og ned. Vi sparer en masse strøm, og borgerne kan færdes mere trygt og sikkert”, fortæller Thorkild Vestergaard, civilingeniøri Viborg Kommune.

I vinterperioden, hvor det er mørkt både i morgen- og eftermiddagstimerne, forventes der at være mange aktiveringer af lamperne henover døgnet, og i sommerperioden færre, fordi det er længe lyst. Uden for lygtetændingstiden er der slet ikke strøm på anlægget. Sammenlignet med de gamle kviksølvlamper vil energibesparelsen i de smarte bevægelsesstyrede LED-armaturer være 80-90 %.

Viborg Kommune planlægger at udskifte gadebelysning for ca. 80 mio. kr. frem til 2017. Udskiftningerne kommer til at ske både i oplandet og inde i byen. Næste etape gennemføres i landsbyen Almind, hvor der skiftes gadelys i hele byen.

Udskiftningen til energieffektiv gadebelysning i Viborg Kommune er blot ét af en lang række innovative energitiltag, som foregår i regi af EU-projektet CeDEPI.  Projektet gennemføres af Region Midtjylland og 11 kommuner, og har til formål er at skabe offentlige energibesparelser til gavn både for økonomien, klimaet og ikke mindst den lokale beskæftigelse.

Ud over vejbelysning indgår også energirenovering og implementering af vedvarende energiløsninger i kommunernes og regionens ejendomme i projektet. Den samlede investeringssum er ca. 431 mio. kr. og ventes generere hvad der svarer til 800 fuldtidsjobs. Samtidig forventes de mange delprojekter til sammen at reducere CO2-udledningen med ca. 7.000 tons.

Kontaktpersoner:

Thorkild Vestergaard, Civilingeniør i Viborg Kommune
Viborg Kommune
Teknik og Miljø
Prinsens Allé 5
8800 Viborg
t: 87 87 51 04

Emil Mortensen, Projektmedarbejder i CeDEPI
Viborg Kommune
Teknik og Miljø
Prinsens Allé 5
8800 Viborg
t: 50 85 38 07

Sidst opdateret: 20.09.2016