Forsøg med LED lamper i gadebelysningen

Med forsøg med LED lys og armaturer vil Viborg Kommune vælge den bedste belysning og spare meget på energiforbruget til gadebelysning.

Ny type LED armatur er afprøvet i boligkvarter i Viborg i efteråret 2015. Som et led i udvælgelsen af de bedste armaturer er der sat en ny type op i boligkvarteret omkring Kirkebækvej, nærmere bestemt på Rønnevej, Kirsebærvej og Æblevej. Armaturerne er købt hos det italienske firma EWO, som har lavet udendørsbelysning med samme type armaturer på Markus Pladsen i Venedig, og i lufthavnen i München.

Når lamperne udskiftes vil der ske en reducering af det samlede energiforbrug i gadelyset. Det sker ved at de nye LED-lamper bruger mindre energi end de gamle lamper, og samtidig kan de nye lamper holde længere. En sidegevinst er at reducerer man energiforbruget reduceres samtidigt CO2 udligningen, hvilket understøtter kommunens energimål, og hjælper til at landet som helhed nedsætter sin afhængighed af fossile brændsler.

For at finde den bedste måde at renovere gadelyset på i Viborg Kommune bliver der i begyndelsen af renoveringsopgaven lavet nogle forsøg for at vi kan finde den bedste løsning for opstilling af gadelys i de kommende år. Resultatet af afprøvningen i boligkvarteret har været meget positive, idet lysniveauet er hævet samtidig med at energiforbruget er reduceret.

 "Der er brug for at få afprøvet om de nye lamper lever op til kravene om den rigtige mængde lys i den rigtige farve, og om de giver en ordentlig farvegengivelse og om de kan styres på forskellige måder. ”, fortæller Thorkild Vestergaard, civilingeniør Viborg Kommune. Endnu en fordel ved LED lamperne er at man undgår at slukke hver anden lampe om natten, som det sker i dag ved de gamle typer.
Fremover skal energiforbruget være meget mindre end det er i de gamle anlæg, og det skal ske uden, at der sker en forringelse af lysforholdene på gader, stier og veje.

På de tre veje er der opsat EVO lamper, model F-system med et energiforbrug på 43watt/time, en farvetemperatur på 3000 kelvin og en farvegengivelse på 80 Ra.

I dag kan LED lamperne fås i flere farvetemperaturer og på boligveje vil vi gerne så tæt på 2700 kelvin som muligt for at få et behageligt lys.

Sidst opdateret: 27.04.2017