Cykelpolitik

Cykelpolitik, Vision og Målsætning 2011-2020

Flere cyklister – bedre miljø
Viborg Kommune arbejder på at få flere til at cykle. Cyklen er nemlig et nemt og hurtigt transportmiddel, der både bidrager til at forbedre folkesundheden og sænke CO2-udledningen fra trafikken.

Cykelpolitik
Cykelpolitikken 2011 - 2020 har en vision, målsætninger og indsatsområder for at få borgerne til at cykle mere.

Forud for cykelpolitikken er borgere og øvrige interessenter blevet inddraget. Der har været en borgerundersøgelse om transportvaner, en skolevejsundersøgelse, og der har været et visionsseminar.

Vision for 2020
Viborg er en smuk og trafiksikker cykelkommune med attraktive forhold for cyklister i byen og på landet.

Målsætninger
Målsætningerne vedrører en stigning af cyklister, udbygning af stier, sikring af skoleveje, sikring af trygge og sikre forhold for cyklister og mere cykelparkering.

Indsatsområder
Fem konkrete indsatsområder: Viborg Kommune arbejder med.

1. Et sammenhængende sti-net
2. Trafiksikkerhed
3. På cykel hver dag
4. Cykelparkering
5. Drift og vedligeholdelse

Sidst opdateret: 12.03.2018