Baggrund og formål

Cykelstier

Hvad er "Den Midtjyske Cykelstjerne"?
”Den Midtjyske Cykelstjerne” er en plan for et net af cykelstier, der samler sig på banegården i Viborg.

Formål
Formålet med planen er at øge antallet af pendlere, som benytter cyklen. Der er lavet et knudepunkt for alle cykelstier ved Viborg Banegård.
”Den Midtjyske Cykelstjerne” har ud over at øge antallet af pendlere også andre formål. Den skal øge antallet af skoleelever, borgere og turister, der benytter cyklen i deres daglige eller lejlighedsvise transport rundt i Viborg kommune. Herudover er det også et mål at skabe større tilfredshed hos brugerne af cykelstierne. Dette gøres ved at anlægge flere cykelstier, forbinde eksisterende strækninger og ved at have fokus på overskuelighed og information om cykelruterne.
Viborg som knudepunkt
”Den Midtjyske Cykelstjerne” har ”arme” i alle retninger i forhold til Viborg by. Det centrale knudepunkt er ved Viborg Banegård og Rutebilstation. Cykelstierne vil løbe gennem Viborgegnens skønne natur. Dette medvirker til at understøtte kommunens vision om at være en grøn og sund kommune.

Tanken bag
Tanken bag ”Den Midtjyske Cykelstjerne” har været at udbygge planen efter behov. På den måde kan andre stier have fået højere prioritet end nogle af de strækninger, der var med i den oprindelige plan.
Tilskud til projekterne
Viborg Kommune har fået tilskud fra Statens Cykelpulje til flere af projekterne i "Den Midtjyske Cykelstjerne". Projekterne er beskrevet under fanebladet "Den Midtjyske Cykelstjerne".

 

 


Logo for "Den Midtjyske Cykelstjerne"
Den runde form afspejler jorden. Logoet knyttes til Viborg kommune ved at der er indsat motiver fra Viborg og omegn. Blandt mange mulige vartegn faldt valget på Viborg Domkirke, Kongehyldningen og Hald Ruin. Kongehyldingen er valgt, da stedet omkring Viborg en gang var Danmarks navle. Hald Ruin, fordi den har søen og bakkerne som på god afstand kan få logoet til at ligne en lille jordklode. Stjernen på himlen relaterer til navnet og kan desuden bruges til at finde vej med. Og cyklen - ja den er på en tur rundt på stjerneruten.
Sidst opdateret: 27.11.2018