Sct. Mathias Port

Sct Mathias Port

Sct. Mathias Port er et bredt torvelignende vejareal, der ligger i forlængelse af gågaden Sct. Mathias Gade. Den gennemkørende trafik er de senere år reduceret og byrummet kan nu indrettes, så det i højere grad indbyder til ophold og byliv, og opleves som en del af gågademiljøet.

Teknisk Udvalg godkendte nedenstående projektforslag (med beplantningsplan forslag C s. 18) som grundlag for projektering af fornyelsen. I den videre bearbejdning vil beplantningen i byrummets vestlige ende blive tilpasset, så gaderummet opleves åbent og fleksibelt.

 

Sidst opdateret: 07.09.2017