Byrum i Viborg

Oversigtskort

Viborg Byråd har afsat midler i budgettet til at renovere Sct. Mathias Port og det sydlige Gravene.

Teknisk Udvalg har på udvalgsmødet den 30. august 2017 godkendt projektforslag for Gravene og Sct. Mathias Port som grundlag for fornyelsen.

Udvalget blev også forelagt ideskitser til fornyelse af Hjultorvet. Renovering af Hjultorvet indgår dog ikke i det gældende budget.

Her kan du se fornyelsesforslagene for Sct. Mathias PortGravene og Hjultorvet

Det videre forløb
I den kommende tid fortsættes forberedelserne til anlægsprojektet efter følgende tidsplan:

  • Ultimo 2017: Finde en rådgiver, der detailprojekterer anlægsarbejdet.
  • Primo 2018: Anlægsopgaven sendes i udbud og der indgås aftale med den vindende entreprenør om udførelsen. Der udarbejdes en detaljeret tidsplan for anlægsprojektet i samarbejde med entreprenøren.
  • Forsommer 2018: Anlægsarbejdet går i gang.
  • Efteråret 2019: Anlægsarbejdet afsluttes.

 

Sidst opdateret: 13.09.2017