Planer for veje og stier

Vej og sti

På de næste sider kan du læse om følgende emner

  • Nyt signalanlæg og lukning af Slesvigsgade i Viborg
  • Banevejen ved Viborg Station
  • Gaderegulativ
  • Cykeltrafik - Cykelpolitik – Cykelstier
  • Den Midtjyske Cykelstjerne
  • Himmerlandsstien – Trafikplan for Viborg midtby
  • Trafiksikkerhedsplan
  • Trafiktal i Viborg Kommune
  • Vejarbejde i Viborg Kommune
Sidst opdateret: 11.02.2019