Midlertidig licens

Midlertidig licens

Her kan du læse mere om muligheden for at købe en midlertidig licens for parkering i Viborg midtby. Denne parkeringslicens sælges i specifikke tilfælde.

1. Hvem kan få en midlertidig licens?

1.1 Virksomheder, der skal lave bygge- og anlægsarbejder mv. indenfor eller på centerringen i Viborg by.
1.2 Handlende med stadeplads i Viborg by.

2. Hvor kan den midlertidige licens bruges?

2.1 Licensen giver mulighed for at parkere i ubegrænset tid på offentlige parkeringspladser, hvor der er
parkeringsrestriktioner på 30 min. eller mere.
2.2 Parkeringspladsen skal ligge indenfor eller på centerringen i Viborg.
2.3 Licensen gælder indenfor afmærkede parkeringspladser (opmærkede båse og/eller ved skilte).
2.4 I særlige tilfælde kan Viborg Kommunen give tilladelse til parkering i gågader, udenfor for afmærkningen mv.
Dette kræver særskilt tilladelse og hvis den gives kan der stilles krav om at bilen samtidigt skal have midlertidig licens.
2.5 Ved bygge- og anlægsarbejder skal der købes licens for hvert køretøj forsynet med et CVR nr.
2.6 Det aftales med Viborg Kommune, hvor og hvor længe licensen skal gælde.

3. Øvrige betingelser

3.1 Køretøjet skal være registreret i virksomhedens navn og have gyldigt CVR nr. påført køretøjet.
3.2 Der skal købes en licens for hvert køretøj der anvendes samtidigt.
3.3 Licensen koster 350 kr. pr. måned og den betales forud for perioden som licensen udstedes til.
3.4 Licensen gælder kun i den anførte periode og at arbejdet skal være igangværende.
3.5 Der er ingen garanti for, at der kan findes en ledig P-plads.
3.6 Køretøjet må højst veje 3.500 kg.
3.7 Licensen skal påklæbes forruden i den udleverede plastlomme ved siden af P-skiven i nederste højre
hjørne, og den skal kunne aflæses helt tydeligt udefra.
3.8 Ved misbrug kan licensen annulleres og fornyelse nægtes.
3.9 Ansøgning om licens skal ske digitalt via Viborg Kommunens hjemmeside. Ved ansøgningen skal køretøjets registreringsattest og evt. anden dokumentation, skal vedhæftes til ansøgningen.
3.10 Disse betingelser gælder fra den 1. juni 2015.

Sagsbehandlingstid

7-10 arbejdsdage, vi ringer når parkeringslicensen er klar til afhentning i informationen på Viborg Rådhus.

Sidst opdateret: 11.02.2019