Klagevejledning parkeringsafgift

Parkeringsforbud

På denne side kan du læse om dine muligheder for at klage over en parkeringsafgift

Ifølge færdselslovens § 121, stk. 2, kan en afgørelse om pålæggelse af en parkeringsafgift ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Mulighed for at klage
Selv om det ikke er muligt at klage over en pålagt parkeringsafgift til en anden administrativ myndighed, har du flere retlige muligheder for at få prøvet afgørelsen (for dokumentation af den pålagte parkeringsafgift bliver der taget et billede).

Skriftligt klage sedes til Teknik & Miljø - se grå kontakt boks
Personlig henvendelse skal ske i Borger-service
Elektronisk klage finder du i den grå boks "Klage"

SKAT
Får du ikke medhold af Viborg Kommune, og undlader du at betale afgiften, vil sagen bliver overgivet til SKAT. Dette sker, da SKAT står for inddrivelse af gæld til det offentlige.

Ombudsmanden
Du har derudover mulighed for at klage til Folketingets Ombudsmand.
Folketingets Ombudsmand vurderer dog selv, om han/hun vil behandle sagen.

Endvidere vil du kunne anlægge sag mod Viborg Kommune ved de almindelige domstole.

Sidst opdateret: 20.09.2018