Årslicens

Årslicens

På denne side kan du læse mere om årslicens for parkering i Viborg midtby

1. Årslicens kan købes af:

1.1 Beboere og virksomheder med adresse indenfor Centerringen i Viborg by, samt virksomheder med gyldigt CVR nummer som udøver vicevært/serviceopgaver i området, kan bestille en årslicens.

2. Licensen gælder:

2.1 Licensen giver mulighed for at parkere, i ubegrænset tid, på offentlige parkeringspladser, hvor tidsbegrænsningen er på en time eller mere.

Licensen gælder ikke på Domkirkepladsen, Nytorv, Preislers Plads, Fischers Plads, P-kælderen under Sct. Mathias centret samt Sct. Mathias Port.

Parkeringen skal ske indenfor Centerringen i Viborg by. Licensen gælder kun på afmærkede P-pladser (afmærkning med P-båse og/eller skilte).
2.2 Licenser købt efter 22. september 2018 gælder ikke på Domkirkepladsen, Nytorv, Preislers Plads og  Fischers Plads, samt P-kælderen under Sct. Mathias centret.
Licenser købt før 22. september 2018 gælder ikke på Domkirkepladsen, Nytorv, øverste dæk på Preislers Plads og øverste dæk på Fischers Plads.


3. Bestemmelser for beboere

3.1 Beboeren skal være tilmeldt folkeregisteret på en bopæl i området.
3.2 Beboeren skal være registeret som ejer eller bruger af det køretøj, der søges tilladelse til.
3.3 Beboere, som benytter lejede eller leasede firmabiler til privatkørsel, kan sidestilles med beboere iht.pkt. 3.2. Beboeren skal ved ansøgning vedhæfte en elektronisk erklæring fra sin arbejdsgiver, hvis firmabilen bruges til privatkørsel, samt kopi af evt. leje- eller leasingaftale og bilens registreringsattest.
3.4 Beboere med udenlandsk registreret bil kan købe årslicens, hvis man står på bilens registreringsattest som ejer eller bruger.
3.5 Der kan højst gives 2 licenser pr. husstand.

4. Bestemmelser for virksomheder

4.1 Virksomheden skal have adresse og virksomhedsdrift i området.
4.2 Virksomheden eller ansøger skal stå som ejer eller bruger af køretøjet, herunder lejede eller leasede firmabiler. Der skal vedhæftes kopi af evt. leje- eller leasingkontrakt.
4.3 Der kan højst gives 2 licenser pr. virksomhed. Virksomhedens adresse samt CVR-nr. skal oplyses.

5. Fælles betingelser

5.1 Ved ændring af registreringsnummer på årslicensen skal Borgerservice kontaktes pr. e-mail. Der kan kun ske ændring hvis ejer af licensen forsat er ejer af det nye køretøj
5.2 Licensen gælder 12 måneder fra udstedelse og frem til udløbsdatoen. Licensen koster 1.250 kr./år. Beløbet betales forud. Kvittering på en bestilt licens er ikke gyldig som parkeringslicens.
5.3 Ved bortkomst af licensen eller udskiftning til andet køretøj betales der 350 kr. for en erstatningslicens. En erstatningslicens gælder i den resterende periode af den oprindelig licens.  Licens fra det udskiftede køretøj skal bortskaffes.
5.4 Køretøjet må maksimalt veje 3.500 kg.
5.5 Licensen giver ikke fortrinsret til parkering, og der kan ikke reserveres bestemte parkeringspladser og der er ingen garanti for ledig P-plads.
5.6 Årslicensen skal anbringes helt synligt i forrudens højre side ved siden af P-skiven og skal kunne læses udefra.
5.7 Licensen bortfalder og bliver ugyldig, hvis man flytter fra området eller ikke længere er ejer eller bruger af bilen. Ugyldig licens skal bortskaffes. Der gives ikke penge tilbage.
5.8 Ved misbrug bliver licensen annulleret og fornyelse nægtes.
5.9 Ansøgning om licens skal ske digitalt via Viborg Kommunens hjemmeside.
5.10 Disse betingelser gælder fra 1. juni 2015. Ændring i punkt 2.2 gælder fra 22. september 2018.

Sagsbehandlingstid

7-10 arbejdsdage, vi ringer når parkeringslicensen er klar til afhentning i informationen på Viborg Rådhus

Sidst opdateret: 19.03.2019