Aktuelle ansøgninger

Nedlæggelse af en del af privat fællesvej, Bavnevej

Høring af ansøgning om nedlæggelse af en del privat fællesvej, Bavnevej, matr.nr. 5a, Vorde By, Vorde

Ejeren af matr.nr. 5a, Vorde By, Vorde, har ansøgt Viborg Kommune om tilladelse til nedlæggelse af en del af den private fællesvej, som går over ejendommen. Vejen er en privat fællesvej beliggende i landzonen, og administreres derfor efter reglerne i privatvejlovens afsnit II, §§ 11-24 om private fællesveje på landet.

 Se Nyt høringsbrev

Inden Kommunen træffer afgørelse skal den påtænkte beslutning offentliggøres og meddeles ejere, der grænser til vejen eller antages af have vejret til vejen. Der skal gives en frist på mindst 8 uger til at komme med indsigelser og ændringsforslag.

Frist for bemærkninger
Har du bemærkninger, kan du sende dem til Kommunen – gerne på e-mail ( sfc@viborg.dk ). Bemærkninger skal være modtaget af Kommunen senest den 19. juni 2019. Sagsnr. 19/17234 bedes oplyst i e-mailen eller brevet.

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 29.04.2019