Aktuelle ansøgninger

Nedlæggelse af en del af privat fællesvej i Arnbjerg

Forudgående høring i.f.m. nedlæggelse af privat fællesvej til realisering af nyt boligområde i Arnbjeg

Viborg Kommune påtænker at nedlægge en del af de private fællesvej, der går over ejendommene matr. nr.  2e, Søgårde , Asmild (se skitse nedenfor). Nedlæggelsen sker til realisering af Lokalplan 421, Boligområde i Arnbjerg, Viborg Syd(1. etape) og Lokalplan 477, Boligområde i Arnbjerg, Viborg Syd. Arealerne omfattet er lokalplanen vil fremtidigt skulle anvendes til boliger og den private fællesvej Arnbjerg Alle vil blive ført gennem området.

 Se Forudgående høring i.f.m. nedlæggelse af privat fællesvej til realisering af nyt boligområde i Arnbjeg

Inden Kommunen træffer afgørelse skal den påtænkte beslutning offentliggøres og meddeles ejere, der grænser til vejen eller antages af have vejret til vejen. Der skal gives en frist på mindst 8 uger til at komme med indsigelser og ændringsforslag.

Frist for bemærkninger
Har du bemærkninger, kan du sende dem til Kommunen – gerne på e-mail (sfc@viborg.dk). Bemærkninger skal være modtaget af Kommunen senest den 5. august 2019. Sagsnr. 19/19908 bedes oplyst i e-mailen eller brevet.

---------- 

Høring af ansøgning om nedlæggelse af en del af privat fællesvej, Elmevej, matr.nr. 6d, V. Tostrup By, V. Tostrup

Ejeren af matr.nr. 6d, V. Tostrup By, V. Tostrup, har ansøgt Viborg Kommune om tilladelse til nedlæggelse af en del af den private fællesvej, som går over ejendommen. Vejen er en privat fællesvej beliggende i landzonen og administreres derfor efter reglerne i privatvejlovens afsnit II, §§ 11-24, om private fællesveje på landet

 Se høringsbrev Elmevej

Inden Kommunen træffer afgørelse skal den påtænkte beslutning offentliggøres og meddeles ejere, der grænser til vejen eller antages af have vejret til vejen. Der skal gives en frist på mindst 3 uger til at komme med indsigelser og ændringsforslag.

Frist for bemærkninger
Har du bemærkninger, kan du sende dem til Kommunen – gerne på e-mail ( sfc@viborg.dk ). Bemærkninger skal være modtaget af Kommunen senest den 17. juni 2019. Sagsnr. 19/19908 bedes oplyst i e-mailen eller brevet.

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 28.05.2019