Nedlæggelse og omlægning af private fællesveje

Nedlæggelse og omlæggelse

Her annonceres de ansøgninger, som Viborg Kommune modtager ang. nedlæggelse af private fællesveje på landet og i byerne

Nedlæggelse og omlægning
Nedlæggelse er når vejen i marken ønskes fjernet, så færdsel ikke længere er mulig.
Omlægning består af to dele - nedlæggelse af den nuværende vej og udlæg af den nye vej.

Sikring inden nedlæggelse af veje
For at sikre at der ikke nedlægges veje som har betydning for andre, skal vejen helt eller delvis opretholdes som privat fællesvej. Det skal den, hvis den efter matrikelkortet er den eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder. Eller hvis vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen. Bemærk at spørgsmål om vejrettigheder er privatretlige forhold, som Kommunen ikke kan eller må tage stilling til.

Kontakt til grundejere inden nedlæggelse
Forvaltningen sender personlige brev til de grundejere der formodes at blive berørt, hvis en vej nedlægges. Det er ikke sikkert at alle brugere af en vej fremgår af de informationer forvaltningen har adgang til. Derfor annonceres der også i de lokaler aviser eller på denne hjemmeside.

Nedlæggelse og omlægning af private fællesveje sker efter privatvejslovens Kap. 11, §§71-78.

Naturbeskyttelseslovens §26a
Ifølge Narturbeskyttelseslovens §26a må nedlægning af bestemte veje og stier tidligst ske 4 uger efter, at ejeren har givet skriftlig meddelelse herom til kommunalbestyrelsen. §26a gælder for nedlæggelse af gennemgående veje og stier, der i øvrigt fører til de naturtyper, som er omfattet af §§ 22-25. Den gælder desuden for nedlæggelse af veje og stier, som fører til særlige udsigtspunkter, kulturminder og lignende.


Sidst opdateret: 11.04.2019