Nedlæggelse og omlægning af offentlige veje

Offentliggørelse af forslag til nedlæggelse af del af Absalonsvej, Viborg

Viborg Kommune påtænker at nedlægge en del af den offentlige vej Absalonsvej.

Se

Offentliggørelse af forslag til nedlæggelse af del af Absalonsvej Viborg

Bilag 1

Inden Kommunen træffer afgørelse skal den påtænkte beslutning offentliggøres og meddeles ejere, der grænser til vejen eller antages af have vejret til vejen. Der skal gives en frist på mindst 8 uger til at komme med indsigelser og ændringsforslag.

 Frist for bemærkninger

Har du bemærkninger, kan du sende dem til Kommunen – gerne på e-mail (sfc@viborg.dk). Bemærkninger skal være modtaget af Kommunen senest mandag den 20 august 2018. Sagsnr. 18/26460 bedes oplyst i e-mailen eller brevet.

Sidst opdateret: 25.06.2018