Vejudlæg - vejrettigheder

Nyudstykninger beliggende Svanevej 12 Offentliggørelse af påtænkt beslutning om tildeling af vejrettigheder til nyudstykninger beliggende Svanevej 12

Offentliggørelse af påtænkt beslutning om tildeling af vejrettigheder til nyudstykninger beliggende Svanevej 12 ejendommene matr.nr. 9n og 9g, Hjarbæk By, Vorde, ønskes udstykket i 2 nye grunde

For at ovenstående udstykning kan gennemføres, er det nødvendigt, at den nye grund delnr. 2 af matr. 9g bliver tildelt vejrettigheder til Svanevej og Fjordbakken, idet de nye udstykninger ellers ikke vil have vejadgang, og at det i lokalplan 371 er forudsat, at nye udstykninger benytter adgangen via Fjordbakken til sommerhusområdet.

 Viborg Kommune påtænker at tildele vejret til den nye grund.

Se høringsbrev vedr tildeling af vejret for Svanevej 12

Har du indsigelser og ændringsforslag, kan du sende dem til Kommunen – gerne på e-mail ( sfc@viborg.dk  ). Bemærkninger skal være modtaget af Kommunen senest fredag d. 17. august 2018. Sagsnr.17/56287 bedes oplyst i e-mailen eller brevet.

Sidst opdateret: 19.06.2018