Hegnsyn

Et hegn kan have mange udformninger, og kan være reguleret på forskellig vis.

Du kan her læse nærmere om, hvornår noget er et hegn, og du kan læse mere om regler om hegn.

Er man blevet uenig med naboen om et hegn, kan man bede Hegnsynet tage stilling til sagen. Du kan læse mere om, hvordan en tvist behandles af Hegnsynet.

Spørgsmål til reglerne om hegn og hegnsyn
Har du spørgsmål vedrørende reglerne om hegn og hegnsyn, kan du kontakte hegnsynets sekretær. Viborg Kommune (ved Trafik og Veje) er sekretær for Hegnsynet. Sekretæren kan besvare generelle spørgsmål om forståelse af hegnsloven, men kan ikke afgøre en konkret sag.

Hegnsynets medlemmer må kun afgive udtalelser eller rådgivning ved under et hegnsyn. Medlemmerne beder derfor om, at de ikke kontaktes for rådgivning om konkrete forhold, og henviser til sekretæren for hegnsynet.

Hegnsynet i Viborg Kommune
Medlemmerne af Hegnsynet i Viborg Kommune er udpeget af Viborg Byråd på det konstituerende møde d. 13 december 2017 .

Hegnsynet består af en formand og 2 øvrige medlemmer. De har hver en personlig suppleant.

Formand: Henning Fruergaard (V)
Suppleant: Esben Tøttrup (V)

Carsten Hove (Bygningskyndig) (A)
Suppleant: Anders Bertel (A)

Svend Erik Jakobsen (Plantekyndig) (O)
Ove Kent Jørgensen (O)

Sidst opdateret: 24.04.2018