Skolebus

Skolebuskørsel i Viborg Kommune

 Skolebuskørsel  udføres af lukkede skoleruter. Dvs. at det kun er elever, som er visiteret til befordring, der har ret til at køre med skolebusserne. Køreplanerne  kan ses på skolernes hjemmesider

Regler og retningslinjer for skolebuskørsel kan ses på hjemmesiden for Børn og Unge

Her kan du læse om, hvordan ændringer i skolebuskørsel annonceres

Eventuelle ændringer i skolebuskørsel vil i forbindelse med vintervejr eller ved andre akutte situationer blive annonceret i radioen
Ændringer i skolebuskørsel på baggrund af svært fremkommelige veje pga. sne afgøres af vintervagten i Viborg Kommune. Dette sker ved, at vintervagten sender en e-mail og SMS ud til forskellige radiokanaler, skoler og vognmænd.  Det er muligt at modtage samme melding ved at tilmelde sig den gratis SMS-service

I meddelelsen oplyses, hvor skolebuskørslen f.eks. bliver aflyst. Herudover findes meddelelser på Viborg Kommunes hjemmeside under "Ændringer i skolebuskørsel".
Aflysning af regionale busruter bliver foretaget af Midt trafik tidlig morgen se info boks.

Hvis vintervagten skønner, at vejene er ufremkommelige i morgentimerne, aflyses skolekørslen senest kl. 06:00 via e-mail og SMS. Der vil være undervisning og pasning af de elever, der når frem til skolerne medmindre andet oplyses på skolens hjemmeside.

Dagtimer
Opstår der i løbet af dagen en situation, hvor der er fare for, at vejene lukker til, bliver vognmændene kontaktet af vintervagten. Vognmændene sørger for, at skoleeleverne bliver kørt hjem hurtigst muligt. Skolerne sikrer dog, at eleverne i de små klasser ikke bliver sendt hjem til et tomt hus.

Sidst opdateret: 04.12.2018