Område nord Fjordklyngen

Landsbybus og delebilers placering

Bilens Placering:  

Fjordklyngen
Delebil 1:
Ulbjerg: P-plads, Borgergade 6, Ulbjerg, 8832 Skals
Delebil 2:
Sundstrup – parkeringspladsen ved Sundvej 32,
Sundstrup, 8832 Skals
Delebil nr. 3:
Skals: P-plads, Hovedgaden 27-29, Skals,  8832 Skals
Delebil nr. 4:
Låstrup – parkeringspladsen ved Kulturcenter Værestedet, Låstrupvej 38, Låstrup, 8832 Skals
Landsbybussen:
Låstrup – parkeringspladsen ved Kulturcenter Værestedet, Låstrupvej 38, Låstrup, 8832 Skals
Kontaktperson Fjordklyngen Inge Carlskov TLF.86 69 19 36

Brev til deltagere i arbejdsgrupper om møder i januar 2018

Sidst opdateret: 18.09.2018