Nyt koncept for kollektiv transport i landdistrikter

Delebiler

Forsøgsprojektet landsbybusser og delebiler 

Tilsagnsskrivelse, der viser det projekt, der er modtaget puljemidler til: Skrivelse

Forsøgsprojektet landsbybusser og delebiler i tre udvalgte testområder er startet i maj 2018.
Testperioden var berammet til 6 måneder, men er blevet forlænget med 3 måneder  til og med den 31. januar 2019.

I slutningen af perioden vil der blive foretaget en evaluering for at få afklaret, om konceptet i én eller anden form kan fortsætte som en permanent ordning.

Sidst opdateret: 12.11.2018