Nyt koncept for kollektiv transport i landdistrikter

Landsbybus, delebil og samkørsel i Viborg Kommune. Forsøg med 3 landsbybusser i henholdsvis Vridsted, Hvam og Låstrup/Fjordklyngen.

Viborg Kommune har i efteråret 2017 fået bevilget puljemidler fra Trafik- og Byggestyrelsen via Puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområder til at lave en forsøgsordning med delebiler og -busser.

 

Projektet hedder Nyt koncept for kollektiv transport i Viborg kommunes landdistrikter.

 

Målet er at afprøve nogle nye koncepter i 3 forskellige områder i Viborg Kommune – nogle koncepter, som borgerne selv er med til at udforme efter de behov, som borgerne i området har. Det skal gerne munde ud i nogle koncepter, der kan udbredes til flere områder og tilbydes borgere i fremtiden.

 

Indtil videre er forsøget berammet til primo 2020.

 

De tre landsbybusser kan bookes af borgere bosiddende i Viborg Kommune.


Kravene er, at man skal være fyldt 21 år og have haft kørekort i minimum 1 år.
Prisen for at leje bussen er 10 kr/time og 3 kr. pr. kørt km.
Bussen er en 9-personers bus, som alle med kørekort må køre i.

 

Der er også mulighed for blot at køre med, samkørsel.

Bookingsystemet ubeego (gerne logo) giver mulighed for at der udbydes ledige sæder, som borgere kan booke sig ind på for at køre med på turen.

 

Busserne har faste adresser, og de er placeret på 3 forskellige lokationer, henholdsvis

- i Vridsted ved Vridsted Sognegård,
- i Hvam ved ”Hatten”
- i Låstrup ved Kulturcenter Værestedet.

 

Kontakt en administrator i én af de 3 områder – hvis du er interesseret.

 

Viborg Kommunes repræsentant: Thorkild Vestergaard,  tv@viborg.dk

Sidst opdateret: 30.09.2019