Viborg Kommune tilbyder

Genstart

Du skal tilbage til en ny hverdag. Din kommune tager hånd om at hjælpe dig godt videre med et selvstændigt og meningsfyldt liv.

Når du udskrives fra hospitalet, får din kommune ansvaret for at koordinere et forløb, der skal hjælpe dig tilbage til et godt og meningsfyldt liv. Du har krav på et individuelt og sammenhængende forløb med tilbud, der er tilpasset følgerne af din hjerneskade.

Hjælpen er individuel og kan omfatte rehabilitering, pleje, undervisning, hjemmehjælp, psykologhjælp, bostøtte, familiestøtte, botilbud, aktivitetstilbud, arbejdsprøvning, uddannelse, omskoling og støtte til et socialt liv.

Fordi følgerne efter en hjerneskade rammer vidt forskelligt fra person til person – fysisk, psykisk, mentalt, følelsesmæssigt, socialt og arbejdsmæssigt – er der også vidt forskellige behov for hjælp på kort og langt sigt.

Viborg Kommune tilbyder:

I Viborg kommune vil du efter udskrivelse fra hospitalet blive tilbudt hjælp til at få koordineret dit forløb. Derudover vil du få en samlet plan for din rehabilitering, der sigter mod, at du kan vende tilbage til beskæftigelse, eller uddannelse og mod at du kan klare dit hverdagsliv med bolig, familie og fritidsaktiviteter

Rehabiliteringen I Viborg kommune er tilrettelagt efter dine individuelle behov og mål

Du kan forvente, at rehabiliteringsindsatsen blandt andet består af en hurtig og koordineret videreførelse af hospitalets behandling og træning

Rehabiliteringen kan blandt andet bestå af en eller flere indsatser:

  • ergo –og fysioterapeutisk træning
  • taletræning
  • sygepleje
  • bostøtte
  • tiltag omkring arbejdsmarkedsfastholdelse
  • revalidering og meget mere.

Vi kan tilbyde dig rådgivning og vejledning i forhold til ændrede livsvilkår

Du kan blive tilbudt temaaftener for pårørende

Vi kan også tilbyde dig specialundervisning og vejledning til voksne borgere i Viborg kommune, som har pådraget sig en skade på hjernen.

Genstart

  • En hverdag efter hjerneskaden

    Følgerne af en hjerneskade griber ind i hele livet. Denne brochure fortæller, hvordan du får hjælp til at genstarte livet efter en erhvervet hjerneskade

Sidst opdateret: 05.07.2014