Pårørende

Genstart

Det kræver mange menneskelige ressourcer at være tæt på én, der skal have støtte og hjælp efter en hjerneskade.

Alle i familien bliver ramt, når en nærtstående får en hjerneskade. Som pårørende bliver du udsat for både følelsesmæssige og praktiske belastninger.

Tilværelsen er vendt på hovedet og du kan have behov for  hjælp – både i den første tid, og i tiden der følger. Du kan hente støtte og sparring gennem særlige netværk, foreninger og psykologsamtaler.

Som pårørende kan du blive sårbar og få behov for hjælp
  • Netværk giver dig mulighed for at tale med andre i en tilsvarende situation
  • Ved at tale med nogle, der forstår dig, kan du få luft for mange af de frustrationer og bekymringer, du har
  • Som pårørende til en hjerneskadet, får du en ny vigtig rolle
  • Du kan have glæde af at tale med andre i samme situation

HJERNELAPPERNE – en del af Hjerneskadeforeningen Viborg.
Rådgivning fra voksne mennesker, der alle har oplevet konsekvenserne af en hjerneskade.

Jacob Vestergaard
Ingstrupvej 1
8830 Tjele
Tlf. 40 18 31 35
njv@vestergaard.mail.dk

Birthe Tornvig Ludvigsen
Hedevænget 198
8800 Viborg
Tlf. 86 67 13 14/29 60 21 42
btornvig@hotmail.com

HJERNESKADEFORENING
Formand Niels-Jacob Vestergaard
Tlf. 40 18 31 35
hjerneskadeforeningenviborg@gmail.com

Den Åbne Cafe i Viborg (Hjerneskadeforeningen)
Hver torsdag kl. 14-16
CKU, Rosenstræde 6, 8800 Viborg

Du behøver ikke være medlem af Hjerneskadeforeningen for at deltage i cafe møderne.

DH – VIBORG DANSKE HANDICAPORGANISATIONER
https://handicap.dk/lokalafdelinger/midtjylland/dh-viborg 

IDRÆT
Handicapidræt - Kørestolsbasket, kørestols-rugby, Bowling, Atletik, Gokart, El-hockey, Svømning og varmtvandssvømning
Lavia Viborg

Selvhjælpsgrupper for ramte af hjernerystelse
Hjernerystelsesforeningen starter selvhjælpsgrupper op for ramte af langvarig hjernerystelse i hele landet.
Selvhjælpsgrupperne understøttes af frivillige tovholdere under supervision af Hjernerystelsesforeningen. Medlemmerne aftaler indbyrdes tidspunkter, temaer og aktiviteter. Hjernerystelsesforeningen bidrager med fagligt input efter behov. Der holdes hyppige pauser under møderne. Find også vores selvhjælpsgruppe på Facebook ved at søge på ”Hjernerystelsesforeningen - ramt af hjernerystelse”
Yderligere information  Sms: ”Selvhjælp” på 26 29 79 30, eller mail til nicolai@hjernerystelsesforeningen.dk. Find vores hjemmeside på www.hjernerystelsesforeningen.dk.

Genstart

  • En hverdag efter hjerneskaden

    Følgerne af en hjerneskade griber ind i hele livet. Denne brochure fortæller, hvordan du får hjælp til at genstarte livet efter en erhvervet hjerneskade

Sidst opdateret: 07.05.2020