Hospitalsopholdet

Genstart

Hospitalet udreder, behandler og starter neurorehabiliteringen af dig.

Når du er indlagt, skal hospitalet sørge for dette:

 • Akut behandling og pleje
 • Diagnosticering og udredning
 • Beskrivelse og opstart af neurorehabiliteringen
 • Samtaler med pårørende
 • Udskrivelsessamtale med dig, dine pårørende og kommunen
 • Videregivelse af patientinformation til kommunen

Mens du er indlagt, har hospitalet ansvaret for at udrede, behandle, pleje, genoptræne og rehabilitere dig. Det kan ske på forskellige afdelinger på regionens hospitaler, og der er mange sundhedspersoner involveret.

Hospitalerne er inddelt i tre specialiseringsniveauer. Afhængig af omfanget og karakteren af din hjerneskade, kan du blive overflyttet til et andet hospital.

 • Hovedfunktionsniveau
  En neurologisk, medicinsk, neurokirurgisk eller infektionsmedicinsk afdeling på et af regionens hospitaler.
 • Regionsfunktionsniveau
  Neurorehabiliteringsafsnit på Regionshospitalet Skive, Neurologisk afdeling på Regionshospitalet Holstebro og Regionshospitalet Lemvig samt Regionshospitalet Hammel Neurocenter.
 • Højt specialiseret funktionsniveau
  Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Du tildeles en kontaktperson på hospitalet. Hospitalet giver din kommune besked om, at du er indlagt med en hjerneskade og fortæller, når du er på vej til at blive udskrevet.

Når du udskrives, skal hospitalet gøre rede for dine aktuelle behov for hjælp. Herefter har kommunen ansvaret for at koordinere et rehabiliteringsforløb for dig.

Før du udskrives, vil hospitalet som regel bestille tid til en konsultation hos din egen læge cirka fire uger efter din udskrivelse. Din praktiserende læge skal herefter løbende vurdere din tilstand og dit behov for hjælp og behandling.

Genstart

 • En hverdag efter hjerneskaden

  Følgerne af en hjerneskade griber ind i hele livet. Denne brochure fortæller, hvordan du får hjælp til at genstarte livet efter en erhvervet hjerneskade

Sidst opdateret: 05.07.2014