Hjælp på lang sigt

Genstart

På længere sigt, kan du have brug for støtte til at få en hverdag med job, fritid, uddannelse, familie og sociale relationer til at fungere.

Når du kommer længere hen i din rehabilitering, skal din kommune hjælpe dig med at koble andre elementer på dit liv. Kommunen skal hjælpe dig med at få en aktiv, selvstændig og meningsfuld tilværelse.

Hen ad vejen tilbydes du derfor støtte i forhold til uddannelse, arbejde, bolig, fritid, familieliv og sociale relationer.

Nogle vender tilbage til deres sædvanlige arbejde – måske på nedsat tid. Andre bliver ansat i et andet fag eller på særlige vilkår.

Hvis det ikke er aktuelt eller muligt for dig at komme videre med arbejde eller uddannelse, så er det vigtigt at finde frem til aktiviteter, som på anden måde kan give dig en god og meningsfyldt hverdag.

Jobmuligheder
Du får hjælp til at finde nye jobmuligheder. For eksempel hvis du har problemer med at vende tilbage til dit sædvanlige arbejde.

Omskoling/uddannelse
Hvis du får behov for at blive omskolet eller behov for hjælp til at gennemføre en uddannelse, så hjælper din kommune dig.

Aktivitets- og samværstilbud
Kommunen hjælper dig med at finde aktiviteter, der kan give dig en meningsfyldt og aktiv fritid.

Botilbud
Hvis du på længere sigt ikke kan bo i eget hjem, så hjælper kommunen dig med at finde et andet sted at bo.

HJÆLP TIL SELVHJÆLP ...
Det er vigtigt for et godt liv, at du kan bestemme over din egen tilværelse. Derfor handler rehabilitering efter en hjerneskade om at træne alle de færdigheder, der gør dig selvhjulpen, så du kan bevare en selvstændig hverdag. Det handler om at give dig hjælp til selvhjælp.

Genstart

  • En hverdag efter hjerneskaden

    Følgerne af en hjerneskade griber ind i hele livet. Denne brochure fortæller, hvordan du får hjælp til at genstarte livet efter en erhvervet hjerneskade

Sidst opdateret: 30.08.2014