Hjælp på kort sigt

Genstart

Lige efter en hjerneskade sættes der ind for at prøve at genvinde de tabte fysiske, psykiske, mentale og kognitive færdigheder.

I den første tid efter en hjerneskade, er der gode muligheder for, at du kan genvinde nogle af de mistede færdigheder. Hjernen er ”plastisk” og har en evne til at omforme sig livet igennem. Denne evne gør det muligt for dig at lære nyt.

Det gælder om at tilrettelægge et forløb, som er tilpasset denne evne og dine behov.

Især fysioterapeutisk træning, ergoterapeutisk træning og talepædagogisk undervisning indgår i starten af et rehabiliteringsforløb.

Du vil få tilbudt en neurofaglig udredning og samtale, som hjælpen tilrettelægges ud fra. Desuden kan du søge din kommune om bostøtte, familiestøtte og socialfaglig rådgivning om privatøkonomi og forsørgergrundlag.

Fysioterapi
Fysioterapeutisk hjælp til at genvinde tabte bevægelser og fysisk styrke

Ergoterapi og kognitiv genoptræning
Ergoterapeutisk hjælp til at genvinde kognitive og finmotoriske færdigheder

Tale træning
Hjælp til at genvinde talen og evnen til at kommunikere med andre mennesker

Neurofaglig udredning
Samlet udredning af hjerneskadens følger og en konkret anbefaling af dit behov for hjælp for at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Bostøtte
Pædagogisk, praktisk og social støtte til hverdagens gøremål og livet i egen bolig

Familiestøtte
Hjælp til at holde sammen på familien gennem supervision, støtte og botilbud

Genstart

  • En hverdag efter hjerneskaden

    Følgerne af en hjerneskade griber ind i hele livet. Denne brochure fortæller, hvordan du får hjælp til at genstarte livet efter en erhvervet hjerneskade

Sidst opdateret: 03.04.2020