Trivsel efter hjerneskade

Genstart

Følgerne af en hjerneskade griber ind i hele livet.

En erhvervet hjerneskade er en skade i hjernen, der opstår på grund af sygdom eller ulykke.

Ud over fysiske, mentale og følelsesmæssige ændringer, kan dit sociale og arbejdsmæssige liv også blive ramt. Følgerne af en hjerneskade griber derfor ind i hele livet.

I starten er det hospitalet, der skal tage sig af din hjerneskade og dens følger. Herefter skal din kommune koordinere et forløb, der hjælper dig med at få de tabte færdigheder og et godt liv tilbage.

Det kræver et nært samspil mellem hospitalet, din egen læge og din kommune. Og det kræver al den støtte, du kan få fra dine pårørende.

Denne hjemmeside beskriver, hvilke opgaver hospitalet og kommunen varetager for at genstarte dit liv efter hjerneskaden. Den viser også, hvor dine pårørende kan få hjælp. Selv om livet aldrig bliver det samme efter en erhvervet hjerneskade, så får langt de fleste et godt liv igen.

Genstart

  • En hverdag efter hjerneskaden

    Følgerne af en hjerneskade griber ind i hele livet. Denne brochure fortæller, hvordan du får hjælp til at genstarte livet efter en erhvervet hjerneskade

Sidst opdateret: 28.06.2019