Samarbejde med brugere og pårørende

Der er i øjeblikket ved at blive udarbejdet et samlet koncept for bruger- og pårørende samarbejdet i den nye organisation, Handicap, psykiatri og udsatte.

Konceptet udarbejdes med udgangspunkt i de linjer, der er blevet lagt i strategiplanerne for handicap- og psykiatriområdet - og ud fra kvalitetsmålene indenfor området. Læs mere om Brugerinddragelse i Viborg Kommune.

Se desuden vedtægterne for bruger- og pårørenderåd.

På alle tilbud inden for socialpsykiatrien eksisterer et tæt samarbejde med brugerne, dog er der ikke på alle tilbud etableret deciderede bruger- eller beboerråd.

For handicapområdet gælder, at der ikke på nuværende tidspunkt er et tværgående brugerråd, men at samarbejdet fungerer ude på de enkelte tilbud.
Sidst opdateret: 28.06.2019