Hørenedsættelse

Veninder

Fra 1. januar 2013 overtog regionerne ansvaret for at levere høreapparater.

Har du behov for et høreapparat skal du henvende dig til en praktiserende speciallæge i øre-, næse og halssygdomme.
Med en henvisning til høreapparatbehandling kan du vælge at låne et høreapparat af det offentlige (regionen), hvilket er gratis eller du kan søge om tilskud til at købe et høreapparat hos en privat leverandør af høreapparater.

Du kan også henvende dig direkte til en audiologisk afdeling på et hospital.

Batterier til høreapparater

Batterier betales af regionen og udleveres gratis til brugeren. Batteriudlevering er forskellig fra kommune til kommune og information om dette gives i forbindelse med udleveringen af høreapparaterne. Hvis du er i tvivl om, hvor du får dine batterier, kan du kontakte din lokale hørepædagog.

Hørepædagogernes træffetid og træffesteder (link)

Høretekniske hjælpemidler
Har du et høreapparat og har du i dagligdagen problemer med at høre i bestemte situationer, kan problemet måske afhjælpes med et høreteknisk hjælpemiddel.
Du kan f.eks. have svært ved at høre fjernsyn eller telefonsamtaler.

Det er Viborg Kommune, som behandler ansøgninger om høretekniske hjælpemidler. Du skal henvende dig til hørepædagogerne i deres træffetid eller telefontid.

Høreomsorg og undervisning
Hos hørevejlederne kan du få vejledning i at passe og vedligeholde dit høreapparat. De kan hjælpe dig med at vaske ørepropper, udskifte slanger, batterier, filtre og lignende.

Hos hørepædagogerne kan du få undervisning i betjening og brug af høreapparatet. De kan også vejlede i, hvordan du vænner dig til høreapparatet, og hvordan du får mest mulig gavn af høreapparatet i forskellige situationer.

Hørepædagogen kan med andre ord sætte dig ind i høreapparatets muligheder og begrænsninger. Hørepædagogerne tilbyder også høreundervisning, der retter sig mod forskellige typer høreproblemer.

Hørepædagogernes træffetid og træffesteder (link)

Sidst opdateret: 28.06.2019