Bevilling af hjælpemidel, bil og boligindretning

Rollator

Ønsker du at søge om tilskud til hjælpemidler, forbrugsgoder eller særlige boligindretninger, skal du søge hos Visitation Sundhed og Omsorg. Du kan søge digitalt via selvbetjeningsløsningen.

Du skal beskrive, hvordan hjælpemidlet, forbrugsgodet eller boligændringen kan kompensere for din nedsatte funktionsevne. Hvis det er første gang, du søger, eller din funktionsevne har ændret sig, skal kommunen have aktuelle oplysninger fra sygehuset eller din læge.

Der kan gives hjælpemidler og forbrugsgoder til personer med en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne når:

  • hjælpemidlet eller forbrugsgodet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, og derved i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse eller
  • hjælpemidlet eller forbrugsgodet er nødvendigt for at pågældende kan udøve et erhverv
Hjælpemidler er opdelt i grupper:

Personlige hjælpemidler

Udlånshjælpemidler 

Engangshjælpemidler

Støtte til bil

El-køretøjer betragtes ikke længere som et hjælpemiddel.
El-køretøjer er blevet så almindelige blandt ældre og mindre mobile, at de nu anses for at være et forbrugsgode. Fremover skal personer, som hidtil har fået bevilget et el-køretøj som et hjælpemiddel, selv betale 50% af udgiften og der er sat et loft over det kommunale tilskud.
Kontakt Visitation Sundhed og Omsorg for nærmere oplysninger.

Sidst opdateret: 07.06.2016