Demenscenter Viborg

Velkommen til Demenscenter Viborg

Et demensvenligt samfund

 

Ny med en demenssygdom?

Har du for nyligt fået stillet en demensdiagnose og er du fysisk frisk?
Har du lyst til at opleve naturen sammen med andre i samme situation?
Læs mere her.
Tilbuddet er et lukket tilbud i samarbejde med frivillige naturvejledere.
Hvis du er interesseret, skal du kontakte os i Demenscentret på tlf. 87 87 64 43 eller mail: demenscenter@viborg.dk.


 

Pårørendegruppe for ægtefæller/samlevere. Datoer følger senere.

 

Demensdag 2017

Vores årlige demensdag for medarbejdere i Sundhed og Omsorg foregår i november 2017.


Længere hjemme sammen

Langt de fleste ældre vil helst blive boende i deres eget hjem længst muligt, men det kan være en udfordring for familie, særligt ægtefællen, at leve sammen med et menneske, der har en demenssygdom. Derfor vil vi nu afprøve en ny teknologi, der kan være med til at skabe tryghed  i hjemmet.
Sundhed og Omsorg i Viborg Kommune har i det hele taget fokus på at støtte demensramte familier i at kunne leve hjemme længst muligt.

Flere udenlandske undersøgelser af pårørende til mennesker med demens har vist, at pårørende rammes negativt på både fysisk helbred, manglende overskud, stress, isolation og forhøjet risiko for at udvikle angst og depression. 

Viborg Kommune afprøver sammen med fire andre kommuner et teknologiprojekt i 2016.
Teknologien skal skabe tryghed og sikkerhed for mennesker med demens og deres pårørende.

Teknologien består af intelligente sensorer i hjemmet, som betyder, at alarmering sker automatisk, hvis noget ikke er, som det skal være. Alarmen kan varsle pårørende eller hjemmepleje fx gennem en sms-besked.

Sammen med fire andre kommuner har Viborg fået 1,5 mio kr fra Digitaliseringsstyrelsen til projektet.

Vi søger i øjeblikket deltagere til projektet.
Nærmere information kan fås hos demenskonsulent Dorte Østergaard på tlf 87 87 66 04 eller på mail doo@viborg.dk - eller læs mere om projektet her.

Hus 


"Tid til at være ung"

Det er titlen på et landsdækkende projekt, som Alzheimerforeningen har iværksat.
Målgruppen er unge i alderen 13-30 år, som har en forældre med demens.

Der tilbydes et gruppeforløb, hvor man dels møder ligestillede, dels får redskaber til at håndtere hverdagen. Se folderen her.

 

Anonym telefonisk rådgivning

Du kan få anonym, telefonisk rådgivning hos Alzheimerforeningen.

 

 

Rådgivning ved en demenskonsulent i Viborg Kommune

Du kan få rådgivning ved en af kommunens demenskonsulenter, enten pr telefon eller ved en samtale.

Se her, hvem du kan kontakte.

 

Tag en simpel husketest

Nationalt Videncenter for Demens har udarbejdet denne simple test, som endnu ikke er videnskabeligt afprøvet - men den kan give dig et fingerpeg om, hvordan din hukommelse har det her og nu.
Tag testen her.

 

 

Aktuelle tilbud til medarbejdere

Se mere under "Tilbud til medarbejdere" i venstre side.
 


 Sidst opdateret: 20.01.2018