Tryghedsplads

Tryghedspladserne kan bruges hvor borgeren ikke kan klare sig i hjemmet, men hvor der heller ikke er indikation for indlæggelse.

Det er Akut teamet, der henviser til tryghedspladserne. Henvisningen kan ske på opfordring fra praktiserende læge, hjemmesygeplejerske eller skadestuen.

Der er 3 tryghedspladser til rådighed.

Et ophold på en tryghedsplads varer typisk 3-5 dage.

Værd at vide

Praktiske oplysninger vedrørende ophold på tryghedspladserne, herunder information om egenbetaling, kontakt oplysninger og huskeliste over hvad der skal medbringes til opholdet findes her 

Placering

Tryghedspladserne er placeret i Klostertoften, Søndermarksvej 18, 8800 Viborg.

Klostertoften er en del af rehabiliteringscenter Viborg

Behov for lægehjælp

Der er ikke tilknyttet en læge til tryghedspladserne, så er der behov for lægekontakt under opholdet, er det borgerens egen læge, der varetager dette.

Transport

Man er selv ansvarlig for transport til og fra en tryghedsplads. Har man ikke mulighed for selv at finde transport, er vi gerne behjælpelige med at skaffe transport via flextur, taxa eller lign. Dette betales af borgeren selv.

Værdigenstande

Værdigenstande medbringes på eget ansvar. Der henstilles til at der medbringes mindst muligt, dog er det vigtigt at huske penge til at dække transportudgifterne.

Sidst opdateret: 07.07.2016