Til praktiserende læger

Akut teamet ønsker et tæt samarbejde med de praktiserende læger i Viborg kommune, for at tilbyde den bedst mulige observation, vurdering og behandling af borgere i primær sektor.

For at fremme patientsikkerheden skal ordinationer på medicin og intravenøs/subcutan væske SKAL altid oprettes i FMK.

Rekvisition af blodprøver

Hvis det vurderes, at der skal tages akutte blodprøver skal Akut teamet have telefonisk besked. Blodprøverne rekvireres på Webreq (hotel). Blodprøvesvarene sendes elektronisk fra Klinisk Biokemisk Afdeling til rekvirerende læge.

Planlagte blodprøver skal så vidt muligt bookes ved Hospitalsenhed Midts mobiltjeneste.

Intravenøs/subcutan væske

Akut teamet har et depot af intravenøs væske bestående af:

 • Natriumklorid
 • Natriumklorid-Glukose
 • Glukose 5%
 • Kalium Natrium Glukose

Når der ordineres intravenøs væske, skal den ordinerende læge udfylde recept, så Akut teamets væskedepot har et konstant niveau. Borgeren bliver kun faktureret for det ordinerede antal (mellem 13 kr. og 25 kr. per liter).

Elektronisk recept udfyldes på følgende måde:

 • CPR oplysninger udfyldes som vanligt
 • Den pågældende væske findes i listen over præparater
 • I forsendelsesfeltet skal der stå "udlevering til Akut teamet"
 • Recepten sendes til Løve Apoteket i Viborg

Intravenøs/subcutan medicin og væske skal borgeren selv betale. Akut teamet medbringer remedier.  

Blodtransfusion

En borger der er kandidat til blodtransfusion i hjemmet, skal henvises til hjemmetransfusion via sygehusvisitationen.  

Tilbud om blodtransfusion i hjemmet, henvender sig primært til kronisk syge patienter for hvem det at komme til hospitalet vil være indgribende/ svært overkommeligt.

Akut teamet tilbyder blodtransfusion tirsdag og torsdag.

Inklusions kriterier:

 • Tidligere blodtransfusion uden komplikationer
 • Indikation for blodtransfusion stillet af læge

Eksklusions kriterier:

 • Kendt hjertesvigt
 • Cerebralt påvirkede (ikke i stand til at kommunikere symptomer)

 • Inficerede
 • Cirkulatorisk eller respiratorisk ustabile

 

 

Sidst opdateret: 03.04.2020