Til fagpersoner

Sygeplejerskerne i Akut teamet har fokus på at sikre sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer samt at hindre uhensigtsmæssige indlæggelser.

Akut teamet tilfører udvidede kompetencer til den kommunale hjemmesygepleje gennem ekstraordinære observationer, udredning og behandling ved kronisk, nyopdaget og akut sygdom.

Akut teamet tilbyder

  • Vurdering af akut syge borgere
  • Måling af vitale parametre
  • Kapillærprøver (hæmoglobin, Leukocyt differentialtælling, INR og CRP)
  • Veneblodprøver
  • EKG
  • Anlæggelse og skift af venflon samt gripperkanyle i port a´cath
  • Behandling med intravenøs/subcutan væske og intravenøs medicin
  • Inhalationer på Pari-boy inhalationsapparat
  • Assistance ved komplicerede skift og anlæggelse af blærekatetre 
  • Blodtransfusion

Tilbud om åben henvendelse

Borgere, der har haft gentagne uhensigtsmæssige indlæggelser, kan efter aftale med hospital eller praksis læge få tilbudt åben henvendelse til Akut teamet. I samarbejde med hospital eller praksis læge laves der en behandlingsplan og en rammeordination for den enkelte borger, så Akut teamet hurtigt kan påbegynde relevant medicinsk behandling i hjemmet. 
Borgere med åben henvendelse er ofte svært kronisk syge

Det gode samarbejde

Akut teamet samarbejder med hele sundhedsvæsenet, for at optimere behandling og pleje af borgere  i alle aldre i eget hjem samt sikre sammenhængende patientforløb i overgangen mellem primær og sekundær sektor.

Teamet er i kontinuerlig udvikling og stilles gerne over for nye opgaver.

 

Sidst opdateret: 26.11.2015