Til borgere

Akut teamet har fokus på at sikre sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer samt at hindre uhensigtsmæssige indlæggelser.

Der er 12 sygeplejersker ansat i Akut teamet.

Sygeplejerskerne i Akut teamet tilbyder ekstraordinær observation, udredning og behandling ved kronisk, ny opdaget og akut sygdom.

Målgruppe

Akut teamet kommer til borgere i alle aldersgrupper i Viborg Kommune, også borgere der ikke i forvejen modtager hjemmehjælp/hjemmesygepleje.

Hvis borgeren modtager hjemmehjælp/hjemmesygepleje fortsætter denne hjælp uændret samtidig med Akut teamets indsats.

Sidst opdateret: 24.12.2018