Sygdom og omsorg

Pasningsorlov

 • Pasningsorlov

  Hvis du har en nærtstående, som har en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig, herunder uhelbredelig lidelse, har du mulighed for at søge om orlov til pasning af nærtstående. Læs betingelserne her

Plejeorlov

 • Plejeorlov

  Ønsker du at passe et familiemedlem eller en nær pårørende, som ønsker at dø i eget hjem, kan du søge om godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste

Genstart

 • Hjerneskade

  En erhvervet hjerneskade er en skade i hjernen, der opstår på grund af sygdom eller ulykke. Følgerne af en hjerneskade griber ind i hele livet. Hjemmesiden her fortæller, hvordan du får hjælp til at genstarte livet

Hjemmehjælp

 • Hjemmehjaelp

  Hvis du har behov for hjælp, skal du henvende dig til visitationen. Visitatoren træffer en afgørelse om tildeling af pleje og praktisk hjælp, træning, aktivitet og sygepleje. Tildelingen sker altid på baggrund af en konkret, individuel vurdering af din samlede situation og dit behov.

Sidst opdateret: 02.06.2020