Forsorgshjem

Hvis du er hjemløs eller har svært ved at opholde dig i egen bolig, kan du bo midlertidigt på Forsorgscenter Viborg.

På Forsorgscenter Viborg får du råd og vejledning til at komme videre i tilværelsen, både hvad angår sociale problemer og/eller misbrug. 

Når du henvender dig på Forsorgscenter Viborg er det lederen af Forsorgscentret der beslutter om du kan flytte ind.

Forsorgshjem

Sidst opdateret: 13.06.2018