Alkoholafhængighed

Forsidebillede

Har du problemer med alkoholafhængighed kan du hente hjælp her på siden

Gratis rådgivning og hjælp
Hvis du er over 18 år og har problemer med alkoholafhængighed har du mulighed for at få gratis rådgivning og behandling på Rusmiddelcenter Viborg.

Anonym henvendelse
Du skal ikke have nogen henvisning og du kan henvende dig anonymt til Rusmiddelcentret for at få en afklarende samtale. Det gælder uanset om det er dig selv eller en pårørende du henvender dig om.

Behandlingsgaranti og frit valg
Der er behandlingsgaranti hvilket betyder at en eventuel behandling iværksættes senest 14 dage efter at du har henvendt dig.

Rusmiddelcenter Viborg er et kommunalt tilbud, hvor du kan henvende dig uanset hvilken kommune du bor i. Dette betyder at du som borger i Viborg Kommune også har mulighed for at henvende dig på et lignende tilbud i andre kommuner på samme vilkår.

Under 18 år
Er du under 18 år og har alkoholproblematikker kan du henvende dig til Familie og rådgivning på tlf. 87 87 76 40.

Du har også mulighed for at tage kontakt til en af Viborg Kommunes SSP-konsulenter. Kontaktoplysninger finder du på viborg.dk/SSP

 

Sidst opdateret: 20.03.2019