Startmøde 13. januar

Planche

Så er starten gået til debatten om ny socialpolitik

”Tak fordi I vil bidrage. Tak fordi I vil blande jer”.
Sådan indledte formanden for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Søren Gytz Olesen, det første borgermøde om ny socialpolitik i Viborg Kommune.

De ca. 100 deltagere på mødet var en god blanding af borgere, pårørende, interesseorganisationer og ansatte i Viborg Kommune samt naturligvis medlemmer af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. De fik lejlighed til at debattere værdierne i den nye socialpolitik og give deres bud på de vigtigste temaer, den bør indeholde.

Her kan du læse alle input der kom frem i forhold til visionen (pdf) og teamerne (pdf) i en ny socialpolitik.

Seniorforsker Liv Fisker fra Mandag Morgen holdt oplæg om, hvordan fremtidens velfærd kan skabes i et samspil mellem kommune og borgere og lagde op til dagens debat.

I løbet af foråret bliver der flere muligheder for at høre mere om den ny socialpolitik og give sin mening til kende. Blandt andet følges der op med endnu et åbent fællesmøde i marts måned.

Det blev jeg mest inspireret af på mødet

Majbritt Sørensen, formand for Autismeforeningen, kreds Limfjorden
Jeg kan godt lide tankegangen om at give mere magt og indflydelse tilbage til borgerne. Men det er en balancegang. Den specialiserede viden hos kommunerne skal stadig sættes i spil.

Henrik Christiansen, borger i Viborg Kommune
Jeg blev meget inspireret af diskussionen ved mit bord. ’Livet er dit’ er en spændende tilgang, men hvad gør man, når man kommer ud for mennesker, der ikke kan magte deres liv uden hjælp? Føler de også, at livet er deres?

Majbrit Østergaard, socialrådgiverstuderende
Dialogen ved bordene var god. Hvis visionen ’Livet er dit’ skal lykkes, kræver det, at vi udvikler en fælles forståelse af, hvad ord som ’ansvar’ og ’rettigheder’ betyder. Der skal være nogle rammer rundt om visionen, ellers bliver det for frit.

Sidst opdateret: 25.01.2017