Hjælpemidler

Rollator

Har du et handicap, eller er du ældre med en varig nedsat funktionsevne, kan du søge tilskud til hjælpemidler, forbrugsgoder og nødvendig boligindretning

Har du et varigt fysisk eller psykisk handicap kan blive aflastet i hverdagen med hjælpemidler. Hvis du søger og kommunen bevilger et hjælpemiddel, kan du enten låne det gratis eller du får tilskud til, at du selv kan købe det.

Det kan fx være en kørestol, et gangstativ eller et forhøjet toiletsæde. Det kan også være kropsbårne hjælpemidler, som en paryk, et brokbind, et støttekorset, diabetiker- og stomihjælpemidler m.m.

Kommunen skal yde støtte til et hjælpemiddel, hvis hjælpemidlet i væsentlig grad:

  • kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne
  • kan lette dagligdagen i dit hjem
  • er nødvendigt i dit arbejdsliv

Du skal søge kommunen, inden du køber, og du kan få støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ønsker du et dyrere hjælpemiddel, skal du selv betale den ekstra udgift.

Det er gratis for dig at låne hjælpemidlet af kommunen, og din egen økonomi har ikke indflydelse på, om du kan få, eller hvor meget du kan få i tilskud. Tilskuddet er desuden skattefrit.

Pr. 1. december 2013 skal du sende din ansøgning digitalt via vores selvbetjeningsløsning hvis du søger om personlige hjælpemidler og engangshjælpemidler.

Det er en fælles offentlig målsætning, at kommunikation mellem borgere og det offentlige skal ske digitalt. Derfor bliver det fra den 1. dec. 2013 obligatorisk at søge om visse hjælpemidler ved hjælp af en digital selvbetjeningsløsning. Du kan ansøge digitalt fra denne side (se selvbetjningsløsninger i højre side) og du kan søge på www.borger.dk.

For at ansøge digitalt, skal du benytte NemID. Er du i tvivl om, hvordan du får et NemID, kan du få hjælp i borgerservice.

Efter den 1. dec. 2013 vil din ansøgning som udgangspunkt blive afvist, hvis du ikke bruger den digitale løsning. Ansøgning på anden vis vil kun blive modtaget, hvis kommunen konkret vurderer, at der foreligger særlige forhold, der gør, at du ikke kan anvende digital selvbetjening.

Sidst opdateret: 26.08.2016