Samrådet vedrørende voksne udviklingshæmmede lovovertrædere i Midtjylland

samråd

Samrådet er nedsat i fællesskab mellem 10 midtjyske kommuner og Region Midtjylland.

Samrådets medlemmer er bredt sammensat med kommunale og regionale repræsentanter, psykiater, psykolog, leder af botilbud, kriminalforsorgen - alle med særligt kendskab til personkredsen.

Samrådets opgave er:

  • at afgive vejledende udtalelser til anklagemyndigheder og domstole om retsfølger over for voksne udviklingshæmmede lovovertrædere. Dette både når der rejses sigtelse og undervejs i domsperioden.
  • at afgive vejledende udtalelser om, hvorvidt pågældende på baggrund af sagsakterne vurderes at tilhøre personkredsen i straffelovens § 16, stk. 1 eller stk. 2.

Samrådet afholder normalt møde én gang om måneden.

Samrådet har tilknyttet et sekretariat med en jurist og sekretær. Begge er ansat i Viborg Kommune.

Sekretariatets adresse og kontaktpersoner: 

Sekretariatet i Social, Sundhed & Omsorg
Viborg Kommune
Rådhuset
Prinsens Alle 5, 3. sal
8800 Viborg

         
Jurist:          Lone Møller Jørgensen      tlf. 8787 8026

Sekretær:    Elsebeth Bergmann          tlf. 8787 7117        

Samrådets sikker e-mail adresse: sikkerjob-velfaerd@viborg.dk

Sidst opdateret: 02.08.2018