Tilgængelighedsprisen 2017 gik til Vestervang Skoles A-klasser

Tilgængelighedsprisen 2017

Onsdag den 24. august 2017 uddelte Handicaprådet årets Tilgængelighedspris til Vestervangskolens autismeafdeling.

I har en helt speciel skole til helt specielle børn. Sådan sagde Handicaprådets formand, Ulla Serup Thomsen, da Handicaprådet uddelte deres Tilgængelighedspris 2017 til Vestervang skoles A-klasser for autismebørn. I er alle heldige børn i en flot skole specielt designet til jer, fortsatte Ulla Serup Thomsen.

Det var et enigt Handicapråd, der havde besluttet at tildele Vestervang skoles A-klasser dette års Tilgængelighedspris med følgende begrundelse:

Vestervang skoles A-klasser er et skoletilbud for børn med Autisme Specifikke Forstyrrelser. Det er et nyt byggeri, som blev indviet i august 2017. Et unikt og smukt byggeri, hvor der i videst muligt omfang er taget hensyn til elevernes særlige behov. Afdelingen lever til fulde op til alle de forventninger, der var til både hverdagsliv og bygninger, da planerne blev fremlagt.

A-klasserne, som i øjeblikket rummer 93 elever, følges tæt af Handicaprådet med fokus på deres resultater og behov, lovede Ulla Serup Thomsen, inden hun uddelte prisen for tilgængelighed.

Her er tilgængeligt for alle, og tilgængeligt for den læring der er bedst for eleverne på skolen, sluttede Ulla Serup Thomsen sin tale.

Sidst opdateret: 31.07.2018