Tilgængelighedsprisen 2014 gik til Udkigstårnet i Kongenshus Mindepark

Handicaprådet i Viborg Kommune besluttede på mødet den 19. juni 2014 at tildele årets Tilgængelighedspris med følgende begrundelse:

Udkigstårnet er et fantastisk eksemel på, at en bygning kan planlægges og udføres, så alle borgere, også borgere med bevægelseshandicap, har mulighed for at besøge stedet, og i dette tilfælde komme helt op i tårnet og opleve den meget særprægede og smukke udsigt over den specielle natur.

Adgangsvej: det er nemt i bil eller andet køretøj at komme tæt på tårnet således, at gangbesværede og kørestolsbrugere kan komme tæt på seværdigheden.

Rastemuligheder: I det hyggelige åbne "rum" i bunden af tårnet er der borde og bænke til frit brug for de gæster, som har lyst til at tage mad og drikke med derud. Bordene er i en højde, så alle kørestole kan køre ind til bordpladen. Bænkene kan flyttes således, at der kan være flere kørestolsbrugere ved samme bord. At bænkene kan flyttes har også betydning for gangbesværede således, at bænkene kan flyttes tættere på/længere væk fra bordet og derved give den nødvendige plads.

Et fantastisk PLUS er elevatoren op til den øverste del af tårnet, så også kørestolene kan komme herop.
Ved udsigtskikkerten, der har hæve/sænkefunktion, er der på smukkeste vis lavet en "nedadgående bue" i rækværket, så kikkerten kan sænkes ned i højde med kørestolsbrugerens øjne.

Tæt på tårnet og med en fin natursti (med god planering) er der bygget en toliletbygning med to almindelige toiletter og et rigtig godt og rummeligt handicaptoilet, som opfylder de basale behov for en fysisk handicappet, der har brug for toiletbesøg.

At hele byggeriet er lavet i de smukkeste materialer og udført med gamle traditionelle teknikkers smukke virkning, gør jo ikke oplevelsen mindre.

Som handicappet er det jo ikke alle steder, at mulighederne er til stede for at komme ind og være med, så her kan vi nyde både natur, smukt byggeri og tilgængeligheden.

Vi kan også med glæde konstatere, at Handicaprådets repræsentant fra Naturlig Tilgængeligheds-gruppen, har været inviteret med som fast medlem af planlægningsgruppen. Det har nok været med til, at vi i dag ser det fine "tilgængelighedsresultat".

Prisen bliver overrakt lørdag den 23. august 2014 i Kongenshus Mindepark.

Sidst opdateret: 31.07.2018