Tilgængelighedspris

Tilgængelighedsprisen

Handicaprådet uddeler igen i år Tilgængelighedsprisen til en person, virksomhed eller forening i Viborg Kommune, der har gjort en særlig indsats for tilgængelighed for alle.

Alle borgere i Viborg Kommune kan indstille kandidater til Tilgængelighedsprisen.

Handicaprådet har en bred forståelse af begrebet ’tilgængelighed’, og prisen kan gives for en særlig indsats, blandt andet når det gælder fysiske forhold, tilgængelighed for alle til kultur, friluftsliv og sport eller nye tiltag for at lette kommunikationen for grupper med handicaps.

De indkomne forslag vurderes af et udvalg nedsat af Handicaprådet. Udvalget skal se på og vurdere forslagene inden det indstiller mulige modtagere af prisen til Handicaprådet, som træffer endelig beslutning.

Er der ikke indkommet egnede forslag før fristens udløb, kan Handicaprådet undlade at uddele prisen.

Forslag skal sendes til

Ulla Serup Thomsen senest den 31. maj 2019.

Forslaget skal indeholde en kort beskrivelse af den særlige indsats.

Vinderen af tilgængelighedsprisen 2019 offentliggøres ved et offentligt arrangement den 23. august 2019.

I 2018 gik prisen til Mønsted Kalkgruber. De blev præmieret for den gennemtænkte og handicapvenlige måde, tilgangsforholdene er lavet på.

Tilgængelighedsprisen er tidligere uddelt til

 • tilgængelighed

  Tilgængelighedsprisen 2018

  I 2018 gik prisen til Mønsted Kalkgruper for deres gennemtænkte og handicapvenlige måde, tilgangsforholdene er lavet på.

 • tilgængelighed

  Tilgængelighedsprisen 2017

  I 2017 gik prisen til Vestervangs skoles Autismeafdeling, A-klasserne for et nyt byggeri, der tager hensyn til elevernes særlige behov.

 • tilgængelighed

  Tilgængelighedsprisen 2016

  I 2016 gik prisen til Viborg Bibliotekerne for den store tilgængelighed til viden, samvær og til at føle sig velkommen, samt den fysiske tilgængelighed og imødekommenhed for alle aldre.

 • tilgængelighed

  Tilgængelighedsprisen 2015

  I 2015 gik prisen til Skelhøje Købmandsgaard for bl.a. deres fysiske tilgængelighed og tilgængelighed til et værdigt liv på arbejdsmarkedet på beskyttede vilkår.

 • tilgængelighed

  Tilgængelighedsprisen 2014

  I 2014 gik prisen til Udkigstårnet i Kongenshus Mindepark, som er et fantastisk eksemel på, at en bygning kan planlægges og udføres, så alle borgere har mulighed for at besøge stedet.

Sidst opdateret: 10.04.2019