Tilgængelighedspris

Tilgængelighedsprisen

Handicaprådet uddeler igen i år Tilgængelighedsprisen til en person, virksomhed eller forening i Viborg Kommune, der har gjort en særlig indsats for tilgængelighed for alle.

Alle borgere i Viborg Kommune kan indstille kandidater til Tilgængelighedsprisen.

Handicaprådet har en bred forståelse af begrebet ’tilgængelighed’, og prisen kan gives for en særlig indsats, blandt andet når det gælder fysiske forhold, tilgængelighed for alle til kultur, friluftsliv og sport eller nye tiltag for at lette kommunikationen for grupper med handicaps.

De indkomne forslag vurderes af et udvalg nedsat af Handicaprådet. Udvalget skal se på og vurdere forslagene inden det indstiller mulige modtagere af prisen til Handicaprådet, som træffer endelig beslutning.

Er der ikke indkommet egnede forslag før fristens udløb, kan Handicaprådet undlade at uddele prisen.

Forslag skal afleveres til:
Viborg Kommune, Social, Sundhed & Omsorg, Sekretariatet
Att.: Bettina Frimor, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg, Tlf. 24 94 13 02
Mail: bhf@viborg.dk senest den 24. maj 2018.

Forslaget skal indeholde en kort beskrivelse af den særlige indsats.

Præmien er igen i år en glaskunst, et diplom og ikke mindst æren.
Vinderen får overrakt sin pris den 23. august 2018.

 

Tidligere modtagere af Tilgængelighedsprisen: 

Tilgængelighedsprisen 2017

Tilgængelighedsprisen

Sidst opdateret: 31.07.2018