Samarbejde med borgere og pårørende

Der er udarbejdet et samlet koncept for borger- og pårørende samarbejdet indenfor handicapområdet.

Formålet med borger- og pårørenderådene er at repræsentere borgernes interesser og at styrke samarbejdet mellem borgere, pårørende og medarbejdere på kommunens tilbud. Det kan f.eks. ske ved at rådene medvirker til tilrettelæggelse af aktiviteter og samvær på de enkelte tilbud.

Se desuden vedtægterne (pdf) og håndbog (pdf) for borger- og pårørenderåd.

Sidst opdateret: 22.11.2018