Merudgifter

Har du en varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, kan du søge om hjælp til dækning af nødvendige merudgifter til din daglige livsførelse.

Er du mellem 18 og 65 år og har du en nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, der betyder, at du i din dagligdag har merudgifter til eksempelvis medicin, kost, fritidsaktiviteter eller andet, så kan du få et økonomisk tilskud til dækningen af de nødvendige merudgifter.  

Støtten til merudgifter giver mulighed for, at personer med nedsat funktionsevne kan leve et almindeligt liv som andre på samme alder og i samme livssituation.

Både løbende udgifter og enkeltudgifter kan søges dækket, hvis du opfylder betingelserne. Du kan læse mere om betingelserne for at modtage støtte samt hvilke udgifter der kan betragtes som nødvendige merudgifter her.

Ansøgning om merudgifter kan sendes via Borger.dk via ovenstående link. 

Når vi har modtaget din ansøgning, vil vi indkalde dig til en samtale, hvor vi anvender Voksenudredningsmetoden. Voksenudredningsmetoden kan du læse mere om i bilag 1 i Socialområdets kvalitetsstandarder.
Der vil desuden være behov for at indhente lægelige oplysninger, hvilket vi gør efter dit samtykke.

Sidst opdateret: 03.01.2019