Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Har du et omfattende plejebehov eller behov for ledsagelse, som ikke kan rummes indenfor alm. handicapkørsel og ledsageordning er BPA-ordningen måske en mulighed for dig.

Med BPA-ordningen er det et krav, at du kan fungere som arbejdsleder for dine handicaphjælpere, hvilket betyder, at du skal være i stand til at tilrettelægge hjælpen og fungere som daglig leder.

Du har dog mulighed for at afgive dit arbejdsgiveransvar til en anden part og herved blive aflastet for en lang række administrative opgaver i forbindelse med ordningen.  

Du kan læse mere om ordningen i BPA Brugerhåndbogen (pdf) samt på borger.dk.

Hvis du vil søge om at benytte BPA-ordningen kan du rette henvendelse til Socialafdelingen.

Her kan du se Viborg Kommunes Kvalitetsstandarder for Socialområdet.

Sidst opdateret: 27.02.2020