Uddannelsestilbud

Som ung med handicap kan du som alle andre få en uddannelse. Her kan du læse mere om hvordan du kommer i gang med en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Støtte på uddannelsesstedet

Har du et handicap, der betyder, at du skal have støtte til at gennemføre en uddannelse, så er der forskellige muligheder for at få støtte på uddannelsesstedet. Studievejlederen på din nuværende eller fremtidige uddannelse kan fortælle dig om forskellige støttemuligheder.

Hvis du pga. dit handicap ikke kan gennemføre et almindeligt uddannelsesforløb med støtte, er et særligt tilrettelagt forløb måske en mulighed for dig.

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

STU er målrettet unge mellem 18 og 25 år og tager hensyn til den enkeltes behov for støtte i undervisningsforløbet. Hvis du er interesseret i at søge om optagelse på STU skal du kontakte Ungdommens Uddannelsesvejledning.   

Er en ungdomsuddannelse ikke noget for dig, så er en EGU - en erhvervsgrunduddannelse med meget praktik - måske noget for dig.

Specialundervisning

Har du et handicap, er der på Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) mulighed for at lære nye teknikker og afprøve hjælpemidler med henblik på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af dit handicap. Kompenserende specialundervisning kan være relevant for dig med en sindslidelse, sent erhvervet hjerneskade, svære indlæringsvanskeligheder, talevanskeligheder, hørevanskeligheder, synsvanskeligheder, motoriske vanskeligheder eller ordblindhed.

Hvilken uddannelse skal jeg vælge?

Læs om forskellige uddannelser på www.ug.dk.

 

Uddannelsestilbud

Sidst opdateret: 17.06.2015