Visitationsmøder

Herunder kan du læse information vedr. visitationsmøder i Socialafdelingen

Formålet med visitationsmøder, inden for Socialområdet i Viborg Kommune, er, at visitationsteamet på grundlag af en faglig indstilling, skal kunne træffe en beslutning om, hvilket socialt tilbud/foranstaltning, Viborg Kommune, kan tilbyde dig.

Dette konkret i forhold til tildeling og/eller forlængelse af botilbud, tilbud om støtte, BPA ordninger samt foranstaltninger inden for misbrugsområdet.

Indstillingen bygger på, at sagsbehandleren er i et tæt samarbejde og dialog med dig og evt. dine pårørende ud fra temaerne i Voksen Udrednings Metoden. Sagsbehandleren skal derefter inden der udarbejdes en indstilling til visitationsteamet, sikre, at de oplysninger der præsenteres for visitationsteamet er partshørt.

Visitationsteamets sammensætning: Socialchef og/eller souschef, lederne af handicap, psykiatri og udsatteområdet samt teamlederen i Socialafdelingen.

Hvis du har spørgsmål til visitationsmødet, er du velkommen til at kontakte din sagsbehandler i Socialafdelingen.
  

 

Sidst opdateret: 05.04.2016