Sagsbehandlingstider

Som borger har du krav på en hurtig og effektiv sagsbehandling, når kommunen skal behandle sager og træffe afgørelser i forhold til dig.

Når Socialafdelingen har modtaget din sag, vil du i de fleste tilfælde inden 8 dage modtage en kvitteringsskrivelse. Af denne skal det fremgå, hvor lang tid sagsbehandlingen forventes at tage, med mindre sagen afgøres indenfor en uge.

Der er fastsat en række konkrete sagsbehandlingstider for en række sagsområder. For sager der ikke har en konkret sagsbehandlingstid følges kvitteringsskrivelsen op inden for en måned med oplysninger om, hvornår sagen forventes afgjort.

Tidsfrister for sagsbehandling i Socialafdelingen (pdf)

Sidst opdateret: 04.09.2018